Posts Tagged ‘Mixed Emotions’

Mixed Emotions lesson 10

The last emotions of the workshop mixed emotions is Conficence
The first thing that came into my head was the song from the sound of music
So I was singing it all day, but the making of this page was another story, which took me quite a while to accomplish
One rule I have never start over again and finish it so I did my best to make something out of  something I was not very happy with
Read down here what I thought of this page

De laatste emotie van de workshop is  Confidence (Vertrouwen)
Het eerste wat in me op kwam was het liedje uit de Sound of Music
Ik zong het de hele dag terwijl ik moeite had om deze pagina een beetje goed te maken
Ik heb wel één regel  ik begin nooit opnieuw aan een pagina dus eenmaal begonnen en niet goed, dan moet ik er  maar iets beters van maken
Lees hieronder wat ik van de stapjes vond

Well here are all my steps
For this lesson you take a picture of yourself, draw it on paper and then make a new you using pieces of paper from magazines.
I started with a part of a photo of myself made by Lida on a card  making evening


Voor deze les neem je een foto van jezelf , tekent die op papier en dan maak je een nieuwe jij met stukjes uit tijdschriften
Ik ben begonnen met een stukje van een foto gemaakt door Lida op een kaartenmaak avondjeOn the next picture you can see all the steps I took
A draw me onto the paper
B painted the background
C started filling in the pieces with magazine paper, strange hair piece (looks like a bathing cap onto a bold           head) and that neck piece totally weird
D had page from my atlas lying painted with green colors and decided to use these for the clothing
Now I look like a big bold guy with a weird toupet
E then I filled up the face (okay now I look like the invisible man with bandages) and found a hand and had an idea
F I painted the face to make it more even, and painted the glasses, gave me an arm and a sign (good riddance with the neckpiece) and painted a swirl

Op de volgende foto zie je alle stapjes die ik genomen heb
A mezelf getekend op papier
B de achtergrond ingeverfd
C begonnen met het invullen van de stukjes met tijdschriftpapier, vreemd haar stukje (lijkt wel een badmuts op een kaal hoofd) en dat nek stuk is echt heel raar
D had een geverfde pagina van mijn atlas liggen en hiervan stukjes gemaakt en kleding van gemaakt
Nu zie ik eruit als een grote kale vent met een gekke toupet
E hierna het gezicht opgevuld (okay nu zie ik eruit als de onzichtbare man met verband) en vond een hand en had een idee
F Ik heb het gezicht geverfd om het meer egaler te maken, een bril geverfd, gaf mezelf een arm en een bord (opgeruimd staat netjes met het nekstuk) en verfde een krul


At this time I still looked like a bold guy with a toupet
I painted my hair and made it longer, no more bold guy toupet
gave me a flower in the hair (not that I do that often, but it looks better) 
filled the swirl and the sign with the lyrics of the sound of music song 
Op dit moment zag ik er nog steeds uit als een kale vent met een toupet
Ik verfde mijn haar en maakte het langer, geen kale vent toupet meer
gaf mezelf een bloem in het haar ( niet dat ik dat vaak doe, maar het ziet er beter uit)
vulde de krul en het bord met teksten van het sound of music liedje

It isn’t me at all,  but I like the end result

Ik lijk er helemaal niet op, maar vind het eindresultaat wel leuk